top of page
project.jpg

פרויקטים

למהנדסי החברה יש ניסיון עצום בפרויקטים של בקרה והינע

הראיה הרחבה מאפשרת יצירת פתרונות מותאמים אישית לכל פרויקט עם גמישות מחשבתית אשר נשענת על הצלחות מוכחות.

על מה חשוב להקפיד בניהול פרויקט:

 

אנחנו לא נתחיל פרויקט לפני שאנחנו בטוחים שניתן לבצע אותו - אם לדעתנו הוא לא בר ביצוע - לא ניקח אותו.

כל פרויקט עובר אצלינו סימולציה לפני שהוא מגיע לשטח

אנחנו מתעדים כל פרויקט, לכל ארון חשמל יש סרטוט ולכל תוכנה יש קוד מקור מגובה

אנחנו דואגים שלמכונה תהיה יכולת תמיכה מרחוק וגם יכולת הפעלה ידנית 

 

גם פרויקט מאוד מורכב צריך לדעת לפשט אותו, זו הדרך הנכונה והיעילה ביותר

טיפים יישומיים לניהול פרויקט:


מסך משתמש

 

שים בכל מסך רק את מה שנחוץ לתפעול, אל תוסיף פרטים מיותרים


לוגיקה

חלק את המשימה למספר פונקציות כך שתוכל לבדוק כל פונקציה בנפרד


תכנות

בנה את התוכנה בשכבות, התחל בתשתיות - ההפעלה הבסיסית של כל הרכיבים ורק אחר כך תמשיך ללוגיקה

bottom of page