מערכת לניקוב טפטפות

מערכת לניקוב טפטפות

האתגר שהיה ללקוח:

ניקוב צינור טפטפות בדיוק גבוה, עם גמישות לקצב עבודה משתנה, בסנכון מלא לתנועת הצינור.

 

הפתרון היחודי שהבאנו לו:

קאם אלקטרוני שמאפשר שליטה בשני פרמטרים של עבודה - ניקוב הצינור והמרחק בין הניקובים.

 

משהו מיוחד בפרויקט:

קאם אלקטרוני - שמאפשר מעקב אחר המיקום של הצינור בזמן אמת, והתאמת יחס העקיבה של המנקב בגזרות שונות בתוך מעגל התנועה.

 

פירוט טכני:

מנוע סרוו בהנעה ישירה, אנקודר קו, סנסור לזיהוי טפטפת. הבקר מזהה דינאמית את הגעת הטפטפת מסובב את המנוע כך שיפגע במיקום רצוי בדיוק מאוד גבוה ובמהירות המסונכרנת למהירות הצינור.